Datele cu caracter personal colectate vor fi:

• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, respectând principiile legalitate, echitate și transparență;