Traduceri acte auto. Traduceri autorizate acte auto.

Traduceri acte auto

PRETURI INCEPAND DE LA 20 LEI / PAG. VEZI TARIFE

În vederea înmatricularii vehiculelor pe teritoriul României, vă stam la dispozitie pentru traducerea autorizata si/sau legalizata ale actelor vehiculelor din urmatoarele limbi: engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, neerlandeză, bulgara si altele.

Actele care sunt solicitate de autoritati pentru înmatricularea vehiculelor de ocazie provenind din spatiul Uniunii Europene și pentru stabilirea cuantumului impozitului anual a vehiculului sunt :
– Cartea de identitate a vehiculului
– Certificatul de înmatriculare (talonul)
– Un act doveditor al dreptului de proprietate asupra vehiculului care poate fi, dupa caz, contractul de vânzare-cumparare sau factura de achizitie a vehiculului.
Desi pot avea diverse denumiri care variaza de la stat la stat, cele trei documente de mai sus vor cuprinde invariabil urmatoarele elemente de interes pentru autoritati:

– cartea de identitate va contine data primei înmatriculari a vehiculului
– certificatul de înmatriculare (talonul) va cuprinde datele referitoare la efectuarea inspectiilor tehnice periodice si situatia radierilor/reînmatricularilor
– factura/contractul de vânzare-cumparare va contine cel putin un element de identificare a vehiculului descris ,acesta fiind în mod necesar numarul de identificare al vehiculului, cunoscut si sub denumirea de serie a sasiului.

Ca o paranteză referitoare la actul doveditor al dreptului de proprietate asupra vehiculului, există state încadrul Uniunii Europene (mai cu seamă Germania) unde legea permite ca un vehicul să fie vândut pe baza unui document denumit Comandă sau Comandă fermă. Acest act, care apare într-o multitudine de tipuri și formate, poate conține date, rubric și clauze similare cu cele dintr-o factură fiscală sau dintr-un contract, însa există și suficient de multe versiuni ale sale în care se specific doar datele persoanei care se angajează să cumpere vehiculul, datele vehiculului și prețul la care urmează să se încheie tranzacția, fără alte clauze și fără să existe separate atașat un contract sau o factură. Indiferent însă de formatul sau conținutul acestui act de dobândire atragem atenția că există unele administrații fiscale unde acest tip de act nu este acceptat și prin urmare este necesar să solicitați de la vânzătorul vehiculului un contract sau o factură fiscală pentru vehiculul pe care deja l-ați achiziționat.

Dacă veti fi implicati în procesul înmatricularii în România a unui vehicul de ocazie, va fi nevoie sa mergeti cu traducerea actelor vehiculului dumneavoastră la diverse organisme precum : DRPCIV/SPCRPCIV,  ANAF, RAR. Deoarece nu exista o uniformitate a cerintelor la nivelul tuturor judetelor României si nici măcar la nivelul celor 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, înainte de a va prezenta cu actele originale la tradus, va recomandăm să vă informati direct la aceste autoritati asupra formei pe care o va lua traducerea actelor dumneavoastră: traducere autorizată sau traducere legalizată. In caz că vă este solicitată forma legalizată, onorariul notarial pentru legalizarea semnaturii traducatorului este 42 lei per document.

Tot din motivul inconsistenței cerințelor la diverse autorități de care avem nevoie pe parcursul procesului înmatriculării, recomandăm obținerea de informații nu doar în privința formei traducerilor, ci chiar și în privința actelor necesare, deoarece, pe lângă majoritatea autorităților care solicită toate cele trei acte menționate în paragrafele anterioare (cartea de identitate a vehiculului, talonul vehiculului, actul de dobândire a dreptului de proprietate), există anumite autorități unde este suficientă traducerea doar a unui singur act dintre cele două ale vehiculului, adică fie cartea de identitate, fie talonul. În ciuda acestui fapt, unde un singur act tradusar fi suficient, din dorința de a fi acoperiți pentru orice situații neprevăzute în fața ghișeului, avem clienți care preferă totuși să le aibă pe ambele traduse. Noi nu suntem în măsură să facem nicio recomandare sau să vă influențăm în vreo direcție, ci doar vă indicăm să încercați să obțineți informații oficiale, direct de la sursă.

Există situații destul de întâlnite în care actele vehiculului au fost remise sau preschimbate înțara de origine, datorită unei multitudini de motive întemeiate, iar actele vechi, care nu mai sunt valabile, nu rămân la autorități de fiecare dată, ci sunt marcate ca anulate și restituite deținătorilor vehiculelor, care apoi, când vine momentul să înstrăineze vehiculul, predau toată această documentație către cumpărători. Aceștia, odată ajunși la momentul înmatriculării în România, din cauza lipsei de informații certe și pentru a fi acoperiți, iau decizia să traducă inclusiv cărțile de identitate anulate și taloanele anulate ale vehiculelor, pentru care există déjà versiunile noi, preschimbate. Subliniem că pentru marea majoritate a cazurilor, acest demers de a solicita traducerea inclusiv a actelor vechi anulate este unul excesiv, fiind justificat sau solicitat de autorități doar în cazuri foarte rare, excepționale, precum suspiciune legată de proveniența vehiculului dacă acesta a fost înmatricul atanterior în mai multe țări, incertitudini privind autenticitatea documentului care stă la baza achiziției vehiculului sau privind autenticitatea elementelor doveditoare a efectuării reviziilor tehnice obligatorii și nu în cele din urmă, suspiciunea de a se încerca înmatricularea unui vehicul furat sau folosit anterior în actiuni ilicite.

Daca ne referim la tarile de unde provin cele mai multe vehicule de ocazie care se înmatriculează în România, intr-o ordine aproximativă a numărului de unităţi, acestea ar fi după cum urmează : Germania, Belgia, Franţa, Italia, Austria, Spania, Olanda, Marea Britanie, etc. Pentru vehiculele care provin din aceste ţări putem efectua traduceri ale actelor în vederea înmatriculării şi mai jos vă prezentăm câteva informaţii legate de formatul acestor acte, în funcţie de ţara de provenienţă.

Vehiculele care provin din Germania au de regula 2 acte :

– certificatul de înmatriculare partea II (Zulassungsbescheinigung Teil II sau prescurtat ZBII) care este echivalentul cărţii de identitate a vehiculului (în germană Fahrzeugbrief, cunoscut românilor ca brieful mare). La vânzarea vehiculului aceasta se completează cu numele noului proprietar, sau în cazul în care nu mai există rubrică liberă pentru a fi înscris noul nume, se eliberează o nouă carte de identitate în care se precizează seria cărţii vechi, pentru a se putea stabili o continuitate a lanţului de proprietari care au deţinut la un moment dat vehiculul.Cartea de identitate veche fie se reţine la autorităţi, fie se anulează şi se restituie solicitantului. Formatul actual al acestui document este o foaie A4 de culoare verde deschis. Formatele mai vechi erau de dimensiunea unui carnet A5 cu foi împăturite, de dimensiuni inegale, însă deoarece aparţin maşinilor foarte vechi, înmatriculate cu peste 15 ani în urmă, mai există foarte puţine astfel de acte cu acest format de carnet, în circulaţie.

– certificatul de înmatriculare partea I (Zulassungsbescheinigung Teil I sau prescurtat ZBI) care este echivalentul talonului maşinii (în germană Fahrzeugschein, cunoscut românilor ca brieful mic). La înstrăinarea maşinii, acest act se poate înlocui cu unul nou, dacă nu se dorește radierea vechiculului, ci transferul său pe numele noului proprietar. Pe lângă informații care se regasesc și în cartea de identitate / brieful mare, în brieful mic sunt cuprinse și alte informații de interes pentru autorităti precum situația radierilor la momentul înmatriculării în România sau evidența și scadența inspecțiilor tehnice principale.

Vehiculele care provin din Belgia au de regula 2 acte :

  • certificatul de înmatriculare partea I și
  • certificatul de înmatriculare partea II

unde partea I joacă rolul de talon, iar partea II joacă rolul de carte de identitate a vehiculului. Deși sunt 2 documente separate, care trebuie păstrate în locuri diferite – talonul în mașină și cartea de identitate în locuință, autoritățile belgiene subliniază în mod special că ambele părți reprezintă un singur document având serie identică, iar la înstrăinarea vehiculului, ambele părți trebuie prezentate cumpărătorului în vederea înmatriculării ulterioare a vehiculului în circumscripția sa. Actualele versiuni, de culoare bleu-gălbui și format A5 sunt în vigoare din vara anului 2019, foarte asemănătoare ca aspect cu versiunea anterioară, care fusese introdusă în 2013, dar cu anumite modificări la partea de conținut. Belgia este unul dintre statele europene care a adus de-a lungul timpului cele mai multe modificări asupra formatelor documentelor vehiculelor, pentru mașini mai vechi mai putem încă întalni formatele de culoare galbenă sau chiar și pe cele roz, de format carnet, cu dispunere pe lățime.

Vehiculele care provin din Franța au de regula un singur act pentru care este necesară traducerea și anume certificatul de înmatriculare, sau cum mai este numit popular pe teritoriul francez « cartea gri », pentru a putea face deosebire de permisul de conducere, denumit popular « cartea roz » sau de polița de asigurare, cunoscută ca și « cartea verde ». Certificatul este de format similar cu talonul românesc și se împăturește de o manieră asemănătoare, culoarea exterioară fiind în tonuri de gri, iar interiorul este gri cu nuanțe de orange în zona centrală. Acesta cuprinde toate informațiile necesare la înmatricularea în România, alt document al vehiculului nemaifiind necesar. Versiunea actuală este în vigoare din primăvara anului 2009, din aprilie mai precis, atunci când a avut loc o reformă în Franța privind formatul și conținutul certificatului de înmatriculare și plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. Pentru mașini mai vechi mai putem întâlni versiunile anterioare de certificat de înmatriculare, care, așa cum s-a încetățenit în denumirea neoficială, aveau format de culoare complet gri. Indiferent de versiune, documentul francez are hologramă care garantează autenticitatea sa.

Vehiculele care provin din Italia au de asemenea un singur act care trebuie tradus pentru înmatriculare. Acesta este certificatul de înmatriculare, denumit în limba italiană Carta di Circolazione, care este emis de Ministerul infrastructurii și transporturilor terestre și formatul actual MC804F/I5, intrat în vigoare în noiembrie 1999 este pe o pagină A4, cu 4 chenare pe față și pe verso. Cuprinde absolut toate informațiile de interes pentru autorități : pe față avem datele personale și datele tehnice complete, limite de dimensiuni și mase și chenarul cu informații particulare, iar pe verso regăsim informații precum mutări de adrese, schimbări de proprietari, situația radierilor și reînmatriculărilor, precum și istoricul și scadențarul inspecțiilor tehnice, iar ultima secțiune, scrisă marunt cu font subțire este legenda, care explicitează datele de pe fața documentului. Modificările pe acest document al vehiculului, care prezintă elemente de securitate discrete, se fac în Italia prin aplicarea unor autocolante cu informatiile noi, un fel de suprascriere a informațiilor vechi, dar care lasă actul în stare intactă și perfect lizibilă. Dat fiind anul în care acest format a fost intodus, foarte rar mai primim versiunea veche a certificatului de înmatriculare italian, care totuși nu diferă prea mult de versiunea prezentă. Italia este cel mai probabil statul cu cele mai puține modificări de format pentru documentele auto.

Tot pentru vehicule care provin din Italia, unii dintre clienții noștri mai aleg să traducă și Certificatul de proprietate al vehiculului, un document de format A4 care poarta sigla ACI (Clubul auto italian, similar ACR-ului de la noi din țară). Din experiența celorlalți clienți, reiese că traducerea acestui document nu este cerută în mod expres la birourile de înmatriculare din România, de aceea vă recomandăm să vă interesați direct la biroul zonei dvs dacă chiar este necesară traducerea acestui act, pentru a evita costuri adiacente.

Vehiculele provenind din Austria au de regulă 2 acte :

  • certificatul de înmatriculare partea I și
  • certificatul de înmatriculare partea II

unde partea I este pe post de talon și trebuie avut în permanență asupra conducătorului auto, iar partea II este pe post de carte de identitate a vehiculului. Se mai poate spune că este un singur act cu două părți, având în vedere că seria actului este aceeași pe fiecare parte. Versiunea  actuală a celor două părți ale documentului este de culoarea galben deschis, conținutul este dispus pe lungime și este în vigoare din anul 1999, iar până în prezent au existat și câteva modificări de conținut însă nesemnificative. Menționăm că începând din decembrie 2010, opțional, talonul, adică partea I a certificatului, se poate obține  la cerere ca și card cu cip, având dimensiunile unui card bancar, însă majoritatea actelor care ajung în România sunt pe format de hârtie. Formatul card cu cip este o recomandare a Uniunii Europene, însă până în prezent, puține sunt țările care au adoptat formatul, Austria fiind unul dintre statele fruntașe la implementarea recomandării. Conținutul este similar pentru ambele părți, dar talonul are un format mai lung și conține mai multe informații tehnice precum și combinațiile de roți/anvelope permise. Spre deosebire de practica din alte state europene, în Austria situația radierii vehiculului se evidențiază prin aplicarea unei ștampile cu dată pe ambele părți ale certificatului de înmatriculare.

Vehiculele care provin din Spania au de regula 2 acte distincte pentru care se solicită traducerea :

– certificatul de înmatriculare al vehiculului denumit în limba spaniolă Permiso de Circulacion și

– carnetul de revizii, care este mai degrabă asimilat cărții de identitate a vehiculului, în limba spaniolă poartă denumirea de Tarjeta.

Certificatul de înmatriculare, introdus în forma actuală prin legislația elaborată în anul 2005, conține datele deținătorului și partea esențială a datelor tehnice, precum și situația actuală a valabilității, de unde se poate deduce dacă vehiculul a fost radiat sau nu. Suplimentar se poate adăuga la final și o mențiune specială privind radierea. Tot în acea rubrică se precizează că documentul este valabil doar însoțit de Tarjeta. Mai nou certificatul de înmatriculare poate fi emis și sub formă de card cu cip. Celălalt act, Tarjeta este de interes pentru autorități în principal pentru că conține evidența inspecțiilor tehnice periodice, dar este practic cartea de identitate, deoarece conține informații tehnice complete despre vehicul.

Vehiculele care provin din Olanda au de asemenea 2 acte, emise de RDW, Autoritatea rutieră olandeză. Olanda, ca și Belgia este unul dintre statele care au modificat de cele mai multe ori formatul documentelor vehiculelor. In prezent, cele 2 acte sunt :

  • certificatul de înmatriculare partea I și
  • certificatul de înmatriculare partea II

Cu începere din 2014, certificatul de înmatriculare partea I, adica talonul vehiculului, se emite doar în format card cu cip, având multiple elemente de securitate și care conține informații lizibile destul de detaliate pentru dimensiunea sa redusă, precum cea de card bancar, suplimentar fața de cele stocate electronic. Certificatul de înmatriculare partea II este pe o foaie de format A4. In mod normal, în Olanda, partea II se emite o singură dată, doar atunci când vehiculul se exportă și conține datele persoanei care a deținut anterior vehiculul și data până la care mai poate fi condus pe drumurile publice cu actuala documentație. Ambele acte sunt în tonuri pale de verde și bleu.

Anterior anului 2014 și mergând înapoi în timp până în 2004, existau 3 părți ale documentației vehiculului : partea I A – certificatul de înmatriculare a vehiculului, echivalent al talonului, partea I B – echivalent al cărții de identitate a vehiculului, cu datele atribuite deținătorului și partea II – cea cu datele referitoare la export/transferul dreptului de proprietate a vehiculului. Incă se importă destule vehicule din Olanda având acte emise în acea perioadă. Formatul acestor acte era A5 și A6, iar coloristica era similară cu cea din prezent, în nuanțe pale de bleu, gri și verde.

Din ce în ce mai puține mașini cu acte mai vechi de 2004 ajung la noi în vederea înmatriculării, dar totuși le amintim pe scurt, erau de asemenea 3 părți : certificatul de înmatriculare partea I, echivalent al talonului vehiculului, apoi avem certificatul de înmatriculare partea II, așa-numitul document de atribuire pe numele solicitantului și în fine, ultima parte, certificatul de transfer, denumit și copie certificat partea III, utilizat la transferul certificatului de înmatriculare odată cu vânzarea vehiculului.

Vehiculele care provin din Regatul Unit al Marii Britanii au un sigur document care trebuie tradus. Acesta este certificatul de înmatriculare, denumit V5C și este emis de DVLA, Agentia de autorizare a vehiculelor și șoferilor. Are format A4 și se prezintă sub forma unui carnet compus din 2 foi, 4 pagini. Culoarea predominantă este roșu, dar are câmpuri evidențiate în diverse culori. Formatul actual în care predomină roșul este în vigoare din perioada 2011-2012. Anterior formatul era asemănător, doar că predomina culoarea bleu, acest tip de formular bleu fiind introdus în 2001. Pentru că este un formular cu informație stufoasă și nu toată este relevantă pentru autoritățile române, iar pe de altă parte, pentru a diminua costurile, traducerea certificatului de înmatriculare britanic se efectuează cel mai frecvent ca traducere în extras, acordându-se atenție doar rubricilor completate.

Ne putem deplasa la sediul Dvs. pentru a ridica documentele ce urmeaza a fi traduse si de asemenea documentele traduse vor fi aduse direct la sediul Dvs.

Acest serviciu se asigura contra unei taxe de 25 lei per deplasare.

Ne puteti trimite documentele si prin email sau Whatsapp sau le puteti preda personal.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Confidentialitate.
I Accept